02_header-intro_oud_cordaet.jpg
Werkwijze
Afspraak
Door een ongeval of een gebeurtenis heeft u letsel en schade of is een dierbare van u als gevolg van een ongeval of beroepsziekte overleden. Door een medewerker van Cordaet is met u contact opgenomen en een afspraak gemaakt. Binnenkort heeft u een afspraak met een expert van Cordaet. De bedoeling van het gesprek is om een goed beeld te krijgen van het ongeval, het door u opgelopen letsel en de geleden en mogelijk toekomstige schade. Voor het vaststellen van de schade is informatie belangrijk van uw privé en eventuele werksituatie voor en na het ongeval. Tijdens het gesprek zullen afspraken worden gemaakt over de verdere voortgang van uw zaak.
Medische informatie
Om uw letselschadeclaim te kunnen beoordelen maakt Cordaet Personenschade of de verzekeraar van de opdrachtgever van Cordaet Personenschade gebruik van een medisch adviseur. Voor de beoordeling van de letselschadeclaim is het doorgaans noodzakelijk dat medische informatie door de medisch adviseur wordt opgevraagd en beoordeeld. Informatie kan alleen worden opgevraagd wanneer hiervoor door u schriftelijk toestemming wordt gegeven. Indien u een belangenbehartiger heeft ingeschakeld dan zal door hem, haar, of zijn of haar medisch adviseur medische informatie worden ingewonnen.
Gedragscode Behandeling Letselschade
Cordaet Personenschade staat ingeschreven in het register Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). Deze gedragscode is geen wet, maar een richtlijn voor de schaderegeling. Indien u een belangenbehartiger heeft ingeschakeld, kunt u ook hem/haar verzoeken zich aan deze code te houden. De GBL kunt u vinden en downloaden van www.verkeersongeval.nl of www.deletselschaderaad.nl.
Klachtenregeling
Wij doen ons uiterste best om uw schade goed te regelen. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw claim dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. U kunt dan uw klachten richten tot de directie van Cordaet. Uw klacht zal uiterst serieus en zorgvuldig worden behandeld. Zie hiervoor ook de klachtenregeling op onze website:
www.cordaet.nl/introductie/klachtenregeling.
Privacyreglement
Cordaet dient om een schadeclaim te kunnen beoordelen te beschikken over allerlei gegevens zoals naam, adres, geboortedatum, opleiding en inkomen. De gegevens die u verstrekt worden verwerkt in een dossier. Uitsluitend medewerkers van Cordaet die bij de behandeling van de schade betrokken zijn, hebben hierin inzage. De verwerking van de persoonsgegevens en het beheer ervan vindt plaats conform de regelgeving in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.cbpweb.nl.

Contact


Oude Arnhemseweg 2
6711 DV Ede
Postbus 8014
6710 AA EDE

Telefoon:+31(0) 318 – 689 700
Email: info@cordaet.nl