02_header-intro_oud_cordaet.jpg
Visie
Het Oud-Hollandse woord Cordaet staat synoniem voor het woord kordaat!
Kort, krachtig en slagvaardig optreden door snel en deskundig handelen waarbij de schade wordt geregeld met een kritische maar zeker ook pragmatische en oplossingsgerichte blik.
Cordaet behandelt haar gesprekspartners met respect en gelijkwaardigheid. Wij houden van een open communicatie met zowel onze opdrachtgevers alsook belangenbehartigers. Hierbij trachten wij met onze deskundigheid voortdurend duidelijkheid te creëren in de schaderegeling en met creatieve oplossingen een ieder van dienst te zijn. Cordaet onderschrijft de Gedragscode Behandeling Letselschade.
Dit realiseren wij door:
snel contact met de belangenbehartiger/wederpartij/verzekerde;
binnen redelijke termijn aanwezigheid van de expert;
snelle rapportage na bezoek;
oplossingsgerichte en pragmatische aanpak;
directe communicatie met partijen.

Contact


Oude Arnhemseweg 2
6711 DV Ede
Postbus 8014
6710 AA EDE

Telefoon:+31(0) 318 – 689 700
Email: info@cordaet.nl