02_header-intro_oud_cordaet.jpg
Klachtenregeling
Deze procedure is bedoeld voor personen wiens schade door Cordaet is of wordt behandeld, dan wel de belangenbehartiger van deze persoon.
Cordaet beschouwt als een klacht: iedere als klacht benoemde onvrede waaruit blijkt dat niet aan de verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie.
De klacht dient schriftelijk of per email te worden ingediend bij de directie van Cordaet. De ontvangst van de klacht wordt binnen drie werkdagen bevestigd en door twee leden van de directie van Cordaet behandeld. Binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht ontvangt de klager een schriftelijke en gemotiveerde reactie van de directie. Mocht de reactie volgens de klager niet naar wens zijn, dan zal de de directie de klager wijzen op andere mogelijkheden van geschillenbeslechting.
Cordaet houdt een klachten-administratie bij, zodat aan bevoegde instanties inzicht kan worden gegeven in aantal klachten en wijze van afhandeling. Binnen Cordaet wordt iedere klacht intern besproken met het doel hier lering uit te trekken.

Contact


Oude Arnhemseweg 2
6711 DV Ede
Postbus 8014
6710 AA EDE

Telefoon:+31(0) 318 – 689 700
Email: info@cordaet.nl