03A_header-dienst_oud_cordaet.jpg
Letsel- en overlijdensschadenregeling
Door een ongeval ontstaat vaak blijvend ernstig letsel. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor degene die dit overkomt alsook zijn/haar naaste omgeving. Bij de regeling van de personenschade speelt het samenwerken naar een oplossing van deze gevolgen een belangrijke rol. Hierbij zijn deskundigheid, respect en een kordate aanpak van vitaal belang. De experts van Cordaet hebben een jarenlange ervaring in de behandeling van deze schaderegelingstrajecten en beschikken over de vereiste vaardigheden om deze trajecten in goede banen te leiden. Dit wordt verwezenlijkt door kennis van zaken, duidelijke rapportage, korte en snelle communicatielijnen, een heldere visie en een proactieve houding.
Het overlijden van een slachtoffer is een schokkende en tragische gebeurtenis voor de nabestaande(n). Het berekenen en de behandeling van de overlijdensschaden is bovendien een complexe materie. Hierbij zijn ervaring, deskundigheid en bovenal sociale vaardigheden vereist. Cordaet is gespecialiseerd in de regeling van overlijdensschaden.
Outsourcement
Op uw verzoek kunnen wij de volledige en integrale behandeling van de schade op ons nemen in het kader van outsourcement.
Deelopdrachten
Voor het waarborgen van de continuïteit van uw eigen buitendienst dan wel ter aanvulling van de binnendienst, verrichten wij intakes, herbezoeken alsmede voortgangsbesprekingen en regelingsgesprekken met betrokkenen en belangenbehartigers.
Oplossing langlopende zaken
Cordaet beoordeelt op verzoek van opdrachtgevers langlopende dossiers en tracht met creatieve oplossingen deze zaken tot een goed einde te brengen.

Contact


Oude Arnhemseweg 2
6711 DV Ede
Postbus 8014
6710 AA EDE

Telefoon:+31(0) 318 – 689 700
Email: info@cordaet.nl